Græs


Vi udfører pleje af græsplæner som omhandler græsklipning, vertikalskæring, topdressing, gødning og eftersåning.


Bede:


Vi sørger for at bede gødes, så beplantningen trives optimalt. Bede kultiveres jævnligt og renholdes for ukrudt.


Buske og træer:


Buske og træer beskæres en gang årligt og gødes efter behov.


Belægninger:


Belægninger renholdes for ukrudt og alger. Evt. lunker oprettes. Vi højtryksspuler også, hvis dette ønskes.


Bekæmpelse af skadedyr:


Vi bekæmper skadedyr fra myrer til bladlus. Vi kommer gerne og ser på den enkelte skadevolder og tager måske et udpluk med hjem for at stille den rette diagnose.


Tagrender:


Vi renser tagrender, når efterårets løv har lagt sig.


Planteopbevaring:


Vi tilbyder vinteropbevaring af ikke vinterhårdføre planter. Vi afhenter planterne på adressen i oktober og leverer tilbage i foråret.