J. BROCK & SØN’S DATAANSVAR


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige


J. Brock & Søn er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

 • Kontaktperson: Bettina Brock
 • Adresse: Bernstorffsvej 68, 2900 Hellerup
 • Telefonnr.: 39620033
 • Mail: firma@j-brock-son.dk

Behandling af personoplysninger


Vi behandler følgende personoplysninger:


Kundeoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • Ordre oplysninger: f.eks mailkorrespondance mellem dig/jer og os, samt mailkorrespondance mellem evt. underleverandør og os.
 • Fakturaer, evt. kreditnota samt evt. bilag fra underleverandører

Her indsamler vi oplysninger fra


Vi får oplysningerne fra dig, når du kontakter os for at udføre et stykke arbejde. Herefter oprettes ordreoplysninger af os.


Samtykke


Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med levering af materialer til jer, vil oplysninger som adresse og evt. navn blive videregivet til den valgte leverandør. De bliver aldrig oplyst telefon nr. eller mailadresser.
Vi videregiver ikke personoplysninger til markedsføring.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


Data opbevares på vores lokale server, og der tages backup til ekstern leverandør.
Data kan anmodes slettet, 5 år efter sidste bogførte faktura/indbetaling.


Dine rettigheder


Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:


 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores webside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Hvorfor opbevarer vi disse oplysninger:


Fakturaer og kreditnotaer gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven.
Tilbud, som vi har sendt til dig, gemmer vi alene for at kunne yde bedst mulig kundeservice. F.eks i tilfælde af, at du ikke ønsker brug af tilbuddet nu, men kommer igen efter et par år, så skal vi ikke ud og måle op igen, men kan nøjes med at opdatere priser, så det er nemt og hurtigt for dig, at få udført det ønskede arbejde. Det samme gælder vores mailkorrespondance. Både fremsendte tilbud og mailkorrespondance kan slettes når som helst, du ønsker det.


Revidering af privatlivspolitikken


 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Du kan kontakte os her:


J. Brock & Søn A/S
Bernstorffsvej 68
2900 Hellerup
Danmark

www.j-brock-son.dk
E-mail: firma@j-brock-son.dk
Telefon: +45 39620033


Denne politik er senest opdateret: 23-05-2018